Nazwa zgłaszanego rozwiązania / produktu / usługi:

i-systems

Opis zgłoszenia:

Wdrożenie dedykowanych systemów e-commerce dla grupy kapitałowej Vistula Group S.A. W ramach współpracy stworzono systemy sprzedaży online dla takich marek modowych jak: Vistula, Wólczanka i W.KRUK. Prace nad projektem rozpoczęły się od przeprowadzenia analizy biznesowej trzech firm. Wyłoniła ona 26 kluczowych dla marek procesów biznesowych, zgodnie z trzema obszarami, takimi jak: frontend, backend oraz integracje. Każdy z wyszczególnionych procesów został opisany oraz zobrazowany za pomocą diagramów SIPOC. Na podstawie zebranych informacji, stworzony został diagram zakresu projektu. Opracowano również dedykowane rozwiązania e-commerce, które odpowiadają na indywidualne potrzeby firm. Marki, wchodzące w skład grupy kapitałowej, rozwijają przyjętą strategię omnichannel. W ramach projektu wprowadzono dwukierunkową integrację systemu e-commerce z systemami ERP. Synergia pozwoliła na automatyzację procesów związanych z obsługą zleceń oraz logistyką. Umożliwiła również wdrożenie spójnej polityki magazynowej oraz jednolitej strategii cenowej i rabatowej dla kanałów online oraz offline. Do innych działań budujących spójność sprzedaży online i offline zaliczyć należy także usługę click&collect oraz możliwość sprawdzenia w sklepie online dostępności produktowej salonów stacjonarnych. Podczas budowy nowego systemu e-commerce dla w/w marek, istotnym elementem było rozwiązanie wspierające tworzenie i zarządzanie wieloma różnymi rabatami w sklepie online. Każdy z systemów znanych marek oferuje aż 26 różnych scenariuszy promocji, a dzięki dedykowanemu rozwiązaniu - zarządzanie obszerną polityką rabatową jest proste. W systemach e-commerce Vistula, Wólczanka oraz W.KRUK wdrożono także dedykowane rozwiązanie umożliwiające wprowadzanie zewnętrznych i wewnętrznych statusów realizacji zamówień. Ułatwia ono proces obsługi i realizacji zamówienia.

Dlaczego powinniśmy otrzymać EKOMERSA?

Chcąc zobrazować, jak wielkim projektem było wdrożenie systemów e-commerce dla marek Vistula, Wólczanka oraz W.KRUK warto przytoczyć kilka danych z realizacji. - Czas wdrożenia: Prace nad wdrożeniem projektu dla grupy kapitałowej Vistula Group S.A. trwały cztery miesiące. Pierwszym etapem prac było przeprowadzenie analizy biznesowej, która wskazała najważniejsze procesy biznesowe oraz punkty, warte rozbudowania, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki biznesowe. Badanie trwało miesiąc, natomiast prace developerskie trzy miesiące. Całość projektu zakończyła się zgodnie z ustalonym harmonogramem. - Elastyczne mikrozespoły: Na potrzeby projektu powstały dedykowane mikrozespoły. W skład mikrozespołów wchodziły osoby odpowiedzialne za analizę, UX, frontend, politykę cenową, integrację, importy, rozwiązania omnichannel. Skład mikrozespołów był uzależniony od etapu oraz zakresu prac. - Aktywna praca: Zespół i-systems w każdym miesiącu dostarczał nie mniej niż 1000 roboczogodzin. W trakcie jednego dnia wprowadzano nawet 54 commits (commit - zbiór zmian w kodzie źródłowym projektu, który podlega wersjonowaniu w repozytorium np. Git). W ciągu jednego miesiąca prac wprowadzono 791 commits. - Dwóch PM’ów: Nad całością projektu, z ramienia i-systems, pieczę sprawowało dwóch Project Managerów. Jeden był odpowiedzialny za rozwiązania wspierające zarządzanie i tworzenie zróżnicowanych form promocji, natomiast drugi odpowiadał za wdrożenie pozostałych funkcjonalności e-commerce. - Kontakt z klientem: Podczas całego projektu odbywały się cykliczne spotkania zespołu i-systems z klientem, które podsumowywał poszczególne etapy prac wdrożeniowych. Stworzenie nowych systemów sprzedaży online dla marek Vistula, Wólczanka oraz W.KRUK, niewątpliwie są ważnym wdrożeniem na polskim rynku e-commerce. Efekt prac: Nowoczesne sklepy online, odpowiadające na współczesne potrzeby rynkowe. Systemy zintegrowane zostały z systemami klasy ERP oraz systemami operatorów logistycznych. Dzięki temu, dane przesyłane są w sposób automatyczny, a proces obsługi i realizacji zamówień jest sprawny i bezbłędny. Wdrożone rozwiązania takie jak: usługa click and collect, możliwość sprawdzenia w sklepie online dostępności asortymentowej stacjonarnych sklepów sprzedaży, czy wspólna polityka rabatowa, pozwalają skutecznie budować strategię omnichannel. Bezpośrednio po uruchomieniu systemów dla marek Wólczanka, Vistula oraz W.KRUK, podpisano z i-systems umowy na dalszy rozwój rozwiązań e-commerce.